Das Liebes-Poetische Manuskript N° 55

Hundert Küsse zu hundertmalen, hundert Küsse zu tausendmalen,
tausend Küsse zu tausendmalen ...

Die Küsse des Johannes Secundus (1511-1536)
 

1. Kuß 2. Kuß 3. Kuß 4. Kuß 5. Kuß
6. Kuß 7. Kuß 8. Kuß 9. Kuß 10. Kuß
11. Kuß 12. Kuß 13. Kuß 14. Kuß 15. Kuß
16. Kuß 17. Kuß 18. Kuß 19. Kuß Kuß-Epilog


zurück zur Startseite